St. Petri-Kerk - Geschiedenis

St. Petri-Kirche (St. Petri-Kerk)

De St. Petrikerk wird gebouwd in de tijd van Aartsbisschop Adalbero van Bremen (1123-1148). De eerste kerk in romeinse styl is gebouwd van veldstenen en grof gehouwen granietsteen en heeft een teruggetrokken kooraanbouw met een overdekte halve rondbogen.


Een toren was er in het begin niet. Aan het einde van de 12 eeuw en het begin van de 13 eeuw werd de kerk afgebroken en het kerkschip opnieuw opgebouwd met glatgehouwen granietblokken zoals het heden nog te zien is. De muren zijn 140 tot 160 cm dik en bestaan uit twee buitenplaten uit graniet of baksteen die gevuld zijn met steenstukken en cement.


In het midden van de 13 eeuw ontstaat de eerste boog die op gemetselde pijlers rust. Hierdoor worden de kleine ronde romeinse vensters verborgen. Er ontstaan smalle vensters zoals we ze hedentendage zien. Nadat het koor in de overdekte halve rondbogen gesloopt is ontstaat in de overgang van 13 de naar de 14 de eeuw de nieuwe kooraanbouw. Hij is gebouwd uit kloostervormaatstenen. Buiten is de metselvoeg goed te zien. Tot deze tijd werd de kerk nog een tweede keer een boog opgezet (toestand van vandaag).


De ingesloten westtoren krijgt in de 13/14 eeuw twee etages uit baksteen er bovenop. Zo krijgt hij zijn momentane vorm. De torenspits is in het begin ook met klinkers gemetseld en krijgt later een met koper gedekt houtdak (48 meter hoog) De massief achthoekige gevouwen spitzhelm draagt een kogel met een kruis en een zwaan. Buiten hangen de in 1604 en 1728 gegoten klokken die de volle uren luiden. 1978/80 wird de toren van kleine hoektorentjes voorzien om instorten te vermeiden.


De kerkklokken hangen in de klokkentoren naast de kerk die ook van af de eerste bouw aanwezig is, twee klokken 160 cm doorsnee geeft de toon D aan en een van 140 cm doorsnee die de toon H aangeeft.

Een rondleiding door de kerk

We gaan de kerk binnen via de zuidelijke ingang (1) van de westtoren. In het midden van de torenhal staat een doopsteen (2) die uit graniet bestaat en waarschijnlijk uit de begintijd stamt. Aan de wand tegenover de ingang hangt een koperrelief (3) dat geschonken is door de stad Westerstede tijdens het 850 jarige bestaan van de kerkstichting. Het toont de visvangst van Petrus. (prof. Schreiter)


In de gang naar het kerkschip zien we rechts een grafsteen van Casper Ringelmannvan Ehrenfeld Heer van Fikensolt geb. 1673 gestorven 1748 (4) De voorouders van de heren van Fikensolt hebben in de 12 de eeuw de basis, elegd voor de bouw van de St Petri kerk.


Het kerkschip (5) wordt met drie ongelijke grote domikal bogen overspant, de derde boog eindigt voor de triumfboog (6). Aansluitend komt de tweedelige koorruim (7) die met een trede van het kerkschip gescheiden is.


Koorruim (7)


Links aan de noordwand hangt een schilderij (16) voorstellend ,,het jongste gericht" uit het jaar 1722 Christus op de regenboog ,de voeten op de aardbol, mensen uit het oude en nieuwe testament (na de stormvloed 1717 ontstaan.)


Oostvenster (25) - In 1996 in de oorspronkelijke grote weer ingebouwd. De nieuwe beglasing van het oostvenster stelt het ,,hemelse Jerusalem" voor na de openbaring van Johannes hfd 21. Het toont het blauw van de hemel, het groen van het leven, de gouden stad met de 12 torens als de levensstad van God. Een engel houdt een maatlat in de hand voor het uitmeten. Het lam van God en het boek met de zegels is in het midden van hat venster geprojekteerd.


Zuidvenster (26) In het jaar 2000 ontstaat het gekleurde glasvenster met afbeeldingen uit het leven van Petrus. Het omgekeerde kruis als teken voor de doding van Petrus (legende). Petrus in de gevangenis, Petrus krijgt een opdracht, herder zijn, de zinkende Petrus.


Passionsaltaar (21) - Een houtsnede uit het begin der 15 de eeuw, is niet kompleet. In 1995 is het altaar gerestaureert en 1999 aangevult met 4 delen uit brons in modeme snede.


Altaar (15) - 1996 opnieuw gemetseld op een fundament van veldstenen die uit de oude romeinse kerk kwamen.


Vloer (14) - 1996 na onderzoekingen uit de gotiek en renaissance nieuw gelegt, in de noordoosthoek liggen nog oorspronkelijke vloerdelen. Aan de oostwand links zien we een schilderij van een sakrament huisje (22) met wapen en weikruis rechts er naast.

Schilderij (23) deel van een beeld uit de 14/15 de eeuw: beeld van verdriet na een legende vrouw aan het kruis of "volto santo" van Lucca (heilige blik) Christus gekleed in een tunika. Doop (17) - Geschonken door een boerenfamilie uit het Ammerland in het jaar 1648.


Triumfboog (6)


Muurschildering in de boog uit Handelingen 8, 9+10. Hieronder de apostel Mathias (18), kansel (20) in 1602 ontstaan en 1817 bij het 300 jarige reformationsjubileum verandert.


In de triumfboog (6) hangt sinds 1996 de triumfkruisgroep (19) Maria links en Johannes rechts van het kruis, eikenhoutsnede uit de 15 de eeuw, kruis oorspronkelijk , bijfiguren zijn nagemaakt.


Kerkschip (5)

Aan de noordwand van de triumfboog (6) staat een prive kerkstoel "von Seggener Stuhl" (16), die alleen te berijken is via de sakristiebouw (13) uit het jaar 1907.


Fresko (9) Uit de 13 de eeuw ,,Hl. Barbara" getypeerd door de toren met de drie sinnen (Drieeeningheid).


Voor de kansel aan de zuidwand: ,,Jesus beginnt met het heilig avondmaal" een schilderij met olieverf (10) ontstaan als altaarbeeld. Het toont Jesus met zijn jongelingen gezeten op kussens liggende om de tafel bij het laatste passamaal.


Op het orgelbalkon het in 1972 gebouwde orgel (8) van Ahrend en Brunzema uit Leer uit het prospekt van het eerste orgel van Kayser uit Jever in het jaar 1687.


Het orgel heeft 22 register.


Het gezangbord  is in 1775 ontstaan.


De torentrap (24) is in de muur gebouwd.

 

Text : Möller/ Bruins 2005Services in German

"Reliable Open Church":

with the possibility of guided tours in German (Leaflets in English available) every Saturday (April - October)
10.30 a.m. - 12.30 a.m.
and every working day 10.00 a.m. - 12.00 a.m. and 4.00 - 6.00 p.m. by employees of the Parish Westerstede
or refer to the Tourist Information of Westerstede, Town Hall, Am Markt

 

  • RSS
  • Zum Seitenanfang
  • Seite drucken

© 2021 Ev.-luth. Kirchengemeinde Westerstede | Kirchenstraße 5 | 26655 Westerstede | Tel.: 04488.8308.88 | E-Mail: Kirchenbüro Westerstede | http://westerstede.kirche-oldenburg.de